Uzyskaj wpis na listę nadawców ULC

Szkolenie stacjonarne DGR (CBTA)

 • Dwudniowe szkolenie stacjonarne w Warszawie

 • Kameralne grupy do 10 osób

 • Egzamin online

 • Certyfikat honorowany na terenie Unii Europejskiej

Obowiązek prawny szkolenia DGR


Zgodnie z ustawą o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną szkolenie DGR jest niezbędne dla personelu odpowiedzialnego za obsługę i transport towarów niebezpiecznych. Wprowadzono nową metodologię szkoleniową opartą o kompetencje (ang. Competency Based Training Assessment, CBTA). Głównym celem ustawy jest zapewnienie, że osoby zaangażowane w proces posiadają odpowiednie kompetencje i kwalifikacje do wykonywania swoich obowiązków. Szkolenie DGR jest wymagane dla branży lotniczej, logistycznej, spedycyjnej, kosmetycznej, farmaceutycznej, medycznej oraz przemysłu chemicznego, elektronicznego i pirotechnicznego.

Dla kogo?

Szkolenie stacjonarne DGR (CBTA)

Nadawcą przesyłek niebezpiecznych musi być wyłącznie osoba odpowiednio przeszkolona.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia adekwatne do odpowiedzialności i wykonywanych obowiązków. Każdy pracownik niezależnie od branży, w której funkcjonuje musi posiadać odpowiednie kompetencje i kwalifikacje zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi wytycznymi. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników różnych branż, którzy są zaangażowani w proces obsługi i transportu materiałów niebezpiecznych. Dotyczy to w szczególności personelu odpowiedzialnego za przygotowywanie przesyłek do transportu, magazynowanie, przewóz, procesowanie, obsługę frachtu lotniczego, sprawdzanie i akceptację bagażu pasażerów oraz członków załogi, a także planowanie załadunku statku powietrznego. Szkolenie jest niezbędne dla personelu pokładowego, załogi lotniczej, koordynatorów operacji lotniczych oraz dyspozytorów lotniczych.

Elektronika, urządzenia zasilane bateriami

Laboratorium medyczne

Komputery, telefony komórkowe

Branża spożywcza

Suchy lód

Substancje radioaktywne

Informacje organizacyjne

Szkolenie stacjonarne w Warszawie

Uzyskaj wpis na listę nadawców ULC

Szkolenie DGR jest niezbędne w przypadku obsługiwania i przewożenia materiałów niebezpiecznych w transporcie lotniczym. Stanowi również podstawę uzyskania wpisu na listę nadawców ULC. Osoby zaangażowane w proces muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Obowiązek wynika z ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną i ma na celu zapewnienie wydajnego oraz bezpiecznego transportu. Szkolenie DGR jest wymagane w przypadku firm, które są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawnych z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą oraz ochrony lotnictwa cywilnego. Dotyczy przede wszystkim branży lotniczej, logistycznej, spedycyjnej, farmaceutycznej, medycznej, kosmetycznej, a także przemysłu chemicznego, elektronicznego i wybuchowego.

Szkolenie stacjonarne DGR (CBTA)

Szkolenie dla grupy
do 6 osób

Szkolenie dla grupy
do 10 osób

Zapisz się na szkolenie stacjonarne

Prosimy o wysłanie formularza

  Zaufali nam

  Cennik szkoleń

  Płatne na podstawie faktury VAT

  Koszt szkolenia dla 1 osoby

  1000 zł/brutto